شبکه‌های فوق توزیع و انتقال

شبکه‌های فوق توزیع و انتقال

شبکه های فوق توزیع و انتقال (در ایران 63 کیلوولت و بیشتر) یکی از مهمترین بخش های سیستم قدرت هستند. انجام طراحی و مطالعات دقیق این شبکه ها نقش به سزایی در کاهش تلفات کل سیستم و افزایش قابلیت اطمینان دارد. از جمله فعالیت های شرکت بهراد در زمینه شبکه های فوق توزیع و انتقال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طراحی و مطالعات پست برق
 • ممیزی انرژی و پتانسیل سنجی کاهش مصرف داخل پست ها
 • مطالعات مکان یابی پست
 • مطالعات اتصال نیروگاه تولید پراکنده
 • مطالعات و تنظیم سیستم حفاظت
 • طراحی خطوط فوق توزیع و انتقال
 • مطالعات قابلیت اطمینان
 • مطالعات کیفیت توان
 • تعیین منشأ هارمونیکی
 • مطالعات جبران توان راکتیو و اداوت FACTS
 • مطالعات پایداری

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32