طرح GIS شبکه‌های توزیع

طرح GIS شبکه‌های توزیع

در سالیان گذشته پروژه هایی تحت عنوان مکانیزاسیون در نقاط مختلف کشور اجرایی گردید و برخی از شرکت های توزیع با تعریف پروژه هایی تلاش نمودند تا اطلاعات اساسی شبکه توزیع تحت پوشش خود و یا بخشی از آن را در نرم افزارهایی مانند Modec پیاده سازی نمایند.

با توسعه نرم افزارهایGIS  و افزایش امکانات نرم افزاری و سخت افزاری شرکت های توزیع و برق های منطقه ای شروع به استفاده از این امکانات و و توسعه و تعریف بانک اطلاعاتی مورد نیاز خود در این ساختار نمودند.
این شرکت نیز از همان آغاز در متن کار بوده و در پروژه های مختلف خود عملیات تعریف ساختار و بانک اطلاعاتی، تهیه و تولید نرم افزار های مرتبط برداشت و ورود اطلاعات و انجام خدمات مهندسی نوین بر پایه GIS را در دستور کار قرار داده است. هم اکنون این شرکت توانایی ارائه خدمات مهندسی در زمینه های مرتبط زیر را دارا می باشد:
  • خدمات مهندسی تولید و ارائه نرم افزارهای مرتبط با اطلاعات GIS
  • ارائه الگوریتم و روش جهت توسعه نرم افزارهای GIS کنونی جهت انجام محاسبات و مطالعات اختصاصی صنعت برق
  • مشارکت در تهیه و تدوین استراتژی GIS و توسعه آن
  • برداشت و ورود اطلاعات و تشکیل بانک اطلاعاتی 
  • تهیه و تولید مبدل های ورودی و خروجی GIS 
  • نظارت بر عملیات برداشت و ورود اطلاعات
  • عملیات توسعه و به روزرسانی GIS

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32