نرم افزارهای تخصصی

نرم افزارهای تخصصی

ردیف نام نرم افزار نام تجاری زمینه کاری زبان/نرم افزار برنامه نویسی دانلود
1 ساخت نقشه چگالي بار در Autocad Autocad Density Map Creator مطالعات كاهش تلفات، طرح جامع و جايابي توليدات پراكنده MATLAB توضیحات
2 نرم افزار مطالعات و طراحی مکانیکی شبکه توزیع هوایی BEHMA طراحی و مطالعات شبکه توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط Visual Basic توضیحات
3 نرم افزار محاسبات مکانیکی و الکتریکی شبکه توزیع برق BEHNA طراحی و مطالعات شبکه توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط  Visual Basic توضیحات
4 برآورد هزینه طرح Cost of Plan Estimation مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی MATLAB & EXCEL  توضیحات
5 ورود اطلاعات به نرم افزار DIgSILENT DIgSILENT Data Importer  مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی DIgSILENT-DPL توضیحات
6  تهیه گزارش مطالعات شبکه توزیع در نرم افزار DIgSilent DIgSILENT Reporter for distribution power system analysis مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی DIgSILENT-DPL توضیحات
7 مبدل اطلاعات شبکه از DIgSILENT به GIS DIgSILENT2GIS data converter مطالعات كاهش تلفات، طرح جامع شبكه توزيع و طراحي و استقرار سيستم GIS DPL & MATLABِ توضیحات
8 نرم افزار برداشت اطلاعات شبكه توزيع Distribution network information taking مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی Java توضیحات
9 توليد كننده نقشه اجرايي Executive Map Producer مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی MATLAB توضیحات
10 مبدل اطلاعات شبكه از GIS به ‍CYME GIS2CYME data converter مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی MATLAB توضیحات
11 مبدل اطلاعات شبكه از  GIS به DIgSILENT GIS2DIgSILENT data converter مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی MATLAB توضیحات
12 برآورد بار بلند مدت Long term load forecaster مطالعات كاهش تلفات، طرح جامع و جايابي توليدات پراكنده MATLAB توضیحات
13 ساخت نقشه چگالي بار در MATLAB MATLAB Density map creator  مطالعات كاهش تلفات، طرح جامع و جايابي توليدات پراكنده MATLAB توضیحات
14 جايابي بهينه خازن هاي ثابت و قابل كليدزني در نرم افزار DIgSILENT Optimal Fixed and switchable capacitors Placement In DIgSILENT مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی MATLAB توضیحات
15 جايابي بهينه توليدات پراكنده Optimal Distributed generation placement مطالعات كاهش تلفات، طرح جامع شبكه توزيع و مولدهاي برق مقياس كوچك MATLAB توضیحات
16 جايابي بهينه توليدات پراكنده در نرم افزار DIgSILENT Optimal Distributed generation placement In DIgSILENT مطالعات كاهش تلفات، طرح جامع شبكه توزيع و مولدهاي برق مقياس كوچك DIgSILENT-DPL & MATLAB توضیحات
17 جايابي بهينه پست‎هاي توزيع Optimal Distribution substation placement مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی MATLAB توضیحات
18 بهينه ساز آرايش شبكه Optimal reconfiguration مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی DIgSILENT-DPL & MATLAB توضیحات
19 جايابي بهينه پست‎هاي فوق توزيع Optimal substation placement مطالعات کاهش تلفات، طراح جامع شبکه توزیع و طراحی MATLAB توضیحات
20 جايابي بهينه كليد Optimal Switch Placement مطالعات بهينه سازي قابليت اطمينان، طرح جامع شبكه توزيع و طراحي MATLAB توضیحات
21 بانك اطلاعاتي كيفيت توان Power quality database مطالعات طرح جامع شبكه و كيفيت توان C++ & Html توضیحات

 برای خرید نرم افزارهای فوق با شرکت مهندسان مشاور بهراد تماس بگیرید.

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32