پروژه های سال 1394

پروژه های سال 1394ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه توضیح
1 برداشت،تهیه و پیکتاژ پروژه ها و طرح ها  توزیع برق خراسان شمالی 1394 توضیح
2  مشاوره برآورد بار و فروش انرژِی توزیع برق استان اصفهان 1394 توضیح
3 برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی مشترکین شهرستان های یزد و مهریز (بروزرسانی) و پیاده سازی در نرم افزار ARCGEONET توزیع برق استان یزد 1394 توضیح
4 انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS در شبکه فشار متوسط و پست های توزیع فیدرهای شهری و اختصاصی شرکت توزیع برق خوزستان-امور برق شهرستان های بهبهان، آغاجاری، رامشیر، امیدیه توزیع برق استان خوزستان 1394 توضیح
5 ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان واقع در استان یاسوج توزیع برق شهرستان یاسوج 1394 توضیح
6 انجام خدمات مشاوره ای جهت اندازه گیری شاخص های کیفیت توان در 30 نقطه تعیین شده در محدوده شبکه برق استان کرمان برق منطقه ای کرمان 1394 توضیح
7 تعیین منشا آلودگی کیفیت توان در شبکه‌ی انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان 1394 توضیح

 

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32