پروژه های سال 1392

پروژه های سال 1392ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه توضیح
1 مشاوره خدمات طراحی و نظارت بر پروژه های توسعه،احداث،اصلاح و بهینه سازی (ناحیه 1)  توزیع برق استان اصفهان 1392 توضیح
2 برداشت،طراحی و تهیه پروژه های توسعه،اصلاح،بهینه سازی و روشنایی توزیع برق خراسان شمالی 1392 توضیح
3 مطالعات شبکه برق کارخانه ذوب آهن اصفهان 1392 توضیح
4 تهیه و نصب دستگاه یو پی اس و متعالقات مربوطه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد 1392 توضیح

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32