پروژه های سال 1391

پروژه های سال 1391ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه توضیح
1 مدلسازی شبکه و انجام مطالعات فنی اتصال به شبکه نیروگاه های 5 مگاواتی نیما سهند در منطقه اشترجان ماشین سازی نیما سهند 1391 توضیح
2 ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در امور فنی مولدهای مقیاس کوچک و تولید همزمان برق و حرارت پردیس رفاهی کاسپین 1391 توضیح
3 مدلسازی شبکه و انجام مطالعات فنی اتصال به شبکه نیروگاه 15 مگاواتی جویشگر صنعت اسپادانا 1391 توضیح
4 مدلسازی شبکه و انجام مطالعات فنی اتصال به شبکه نیروگاه 15 مگاواتی بازرگانی ناجی صنعت کویر 1391 توضیح
5 خدمات مهندسی اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان و تعیین سهم هارمونیک در شبکه انتقال سه شرکت مجاور برق منطقه ای زنجان  1391  توضیح
ساخت 60 دستگاه تابلو برق سرمایه گذاری مسکن زاینده رود  1391  توضیح
مدلسازی شبکه و انجام مطالعات فنی اتصال به شبکه نیروگاه 20 مگاواتی  ظریف مصور  1391  توضیح
8  ساخت 3 دستگاه تابلو کوبیکل و 1 دستگاه تابلو 1600A سرمایه گذاری مسکن زاینده رود  1391 توضیح
9 مشاوره خدمات طراحی پروژه های توسعه،احداث،اصلاح و بهینه سازی   توزیع برق استان اصفهان  1391  توضیح
10  برداشت، طراحی و تهیه پروژه های توسعه،اصلاح،بهینه سازی و روشنایی توزیع برق خراسان شمالی  1391  توضیح
11 تهیه و نصب 40 دستگاه یو پی اس و متعالقات مربوطه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد  1391  توضیح
12  انجام عملیات پروژه های GIS در محدوده برق ناحیه 3 بندرعباس  توزیع برق هرمزگان  1391  توضیح
13 انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی شبکه توزیع برق شهر رشت توزیع برق استان گیلان 1391 توضیح
14 انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی شبکه توزیع برق شهرستان قشم توزیع برق هرمزگان 1391 توضیح
15 جمع آوری اطلاعات،مدل سازی و مطالعات شبکه برق  کارخانه ذوب آهن اصفهان 1391 توضیح
16 انجام عملیات پروژه های GIS در محدوده برق ناحیه بندرلنگه،پارسیان و شیبکوه  توزیع برق هرمزگان  1391  توضیح
17 طراحی شبکه های برق توزیع برق استان اصفهان 1391 توضیح

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32