پروژه های سال 1390

پروژه های سال 1390ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه توضیح
1 ممیزی کامل انرژی 8 پست انتقال و 10 پست فوق توزیع در منطقه برق هرمزگان برق منطقه ای هرمزگان 1390 توضیح
2 کاهش تلفات شهر پارسیان توزیع برق استان هرمزگان 1390 توضیح
3 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان و ارائه راهکار اصلاحی در 33 نقطه برق منطقه ای آذربایجان 1390 توضیح
4 ارائه خدمات امور فنی مولدهای مقیاس کوچک توزیع برق استان اصفهان  1390  توضیح
انجام مطالعات فنی و تهیه طرح جزییات اتصال نیروگاه 4.3 مگاواتی   شرت چدن ذوب جم  1390  توضیح
ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در امور فنی مولدهای مقیاس کوچک و تولید همزمان برق و حرارت مجتمع آروین صنعت راتب  1390  توضیح
7 ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در امور فنی مولدهای مقیاس کوچک و تولید همزمان برق و حرارت سرمد شبنم سپاهان 1390  توضیح
ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در امور فنی مولدهای مقیاس کوچک و تولید همزمان برق و حرارت گروه کارخانجات تولیدی شهید قندی 1390  توضیح
ارائه خدمات مشاوره در زمینه ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف گروه کارخانجات تولیدی شهید قندی  1390  توضیح
10  طراحی داخلی نیروگاه، مدیریت و نظارت بر اجرا و اتصال به شبکه تعاونی چدن ذوب جم  1390  توضیح
11 مدلسازی شبکه و انجام مطالعات فنی اتصال به شبکه نیروگاه بیوگاز اصفهان توزیع برق استان اصفهان  1390  توضیح
12  مدلسازی شبکه، ارائه طرح حفاظتی و انجام مطالعات و هماهنگی حفاظتی نیروگاه بهارریس توزیع برق استان اصفهان  1390  توضیح
13  مدلسازی شبکه و انجام مطالعات فنی اتصال به شبکه نیروگاه آقای دیودل در منطقه سمیرم توزیع برق استان اصفهان  1390  توضیح
14  انجام مطالعات مهندسی،بررسی و آنالیز سیستم الکتریکی گارگاه نورد 650 و پست های تغذیه کننده  ذوب آهن اصفهان  1390  توضیح
15  اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در استان های کرمانشاه،کردستان و ایلام برق منطقه ای غرب  1390  توضیح
16 مطالعات جایابی بهینه خازن در شبکه فشارضعیف برق استان اصفهان توزیع برق استان اصفهان 1390 توضیح
17 تهیه و نصب 30 دستگاه یو پی اس و متعلقات مربوطه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد 1390 توضیح
18 نظارت بر پروژه های اندازه گیری شاخص های کیفیت توان در 100 نقطه  برق منطقه ای خوزستان 1390 توضیح
19 مشاوره شبکه شیشه ایمنی امید 1390 توضیح
20 مشاوره نیروگاه (DG) نیروگاه سبحان رجحان حاجتی 1390 توضیح
21 مشاوره نیروگاه (DG) آقای دیودل 1390 توضیح
22 مشاوره نیروگاه (DG) آقای یزدانی 1390 توضیح

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32