پروژه های سالیان 1386 تا 1389

پروژه های سالیان 1386 تا 1389ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه توضیح
1 سنجش کیفیت توان 200 نقطه شبکه برق استان های خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد برق منطقه ای خوزستان  1386 توضیح
2 اندازه گیری، ارزیابی و مطالعه کیفیت توان در 100 نقطه استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری برق منطقه ای استان اصفهان 1386 توضیح
3 اندازه گیری،ارزیابی و مطالعه کیفیت توان شبکه برق کارخانه داروسازی فارابی (2 نقطه) کارخانه داروسازی فارابی 1386 توضیح
4 اندازه گیری،ارزیابی و مطالعه کیفیت توان شبکه برق مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (1 نقطه) مجتمع فولاد مبارکه اصفهان  1386  توضیح
5 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در 110 نقطه استان کرمانشاه برق منطقه ای غرب 1386  توضیح
6 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در 82 نقطه ناحیه شرق استان فارس  برق منطقه ای فارس 1386 توضیح
7 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در 40 نقطه استان خراسان جنوبی   برق منطقه ای خراسان 1386  توضیح
8 اندازه گیری مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی برق منطقه ای فارس 1386 توضیح
9 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان الکتریکی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 1386 توضیح
10 ارائه پارامترهای کیفیت توان در پست های 400 کیلوولت تیران و گلپایگان برق اصفهان 1387 توضیح
11 اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان شش مشترک صنعتی برق منطه ای یزد 1387 توضیح
12 اندازه گیری کیفیت توان در 30 نقطه استان همدان برق باختر - مباشر 1387 توضیح
13 خدمات مشاوره ای اندازه گیری مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی برق فارس 1387 توضیح
14 کیفیت برق شبکه های انتقال و فوق توزیع برق خراسان جنوبی 1387 توضیح
15 کیفیت برق شبکه های انتقال و فوق توزیع برق خراسان شمالی 1387 توضیح
16 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در 72 نقطه استان سیستان و بلوچستان  برق منطقه ای سیستان و بلوچستان  1387  توضیح
17 خدمات مشاوره، اصلاح، ساماندهی و کاهش تلفات در 7 شهرستان توزیع برق استان اصفهان 1387  توضیح
18 تهیه و تدوین طرح جامع کیفیت برق استان تهران  برق منطقه ای تهران  1387  توضیح
19 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در 25 نقطه استان ایلام  برق منطقه ای غرب 1387 توضیح
20 اندازه گیری شاخص های کیفیت توان در سطح استان ایلام برق منطقه ای غرب - ایلام 1388 توضیح
21 مشاوره در زمینه خازن گذاری و تاثیر آن در شبکه های توزیع و پست های فوق توزیع برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 1388 توضیح
22 اندازه گیری، تحلیل و علت یابی سوختن بانک های خازنی در پست سد دوستی هیلبدان  1388  توضیح
23 ساماندهی و کاهش تلفات شبکه توزیع برق شهر تالش  توزیع برق استان گیلان 1388  توضیح
24  خدمات مشاوره ای بررسی کیفیت توان در حوزه تحت پوشش برق منطقه ای باختر  1388  توضیح
25 مطالعات خازن گذاری در شبکه توزیع و پست های فوق توزیع شهرستان زاهدان برق منطقه ای سستان و بلوچستان  1388  توضیح
26  مطالعات پتانسیل سنجی مصارف داخلی در پست های فوق توزیع و انتقال برق  برق منطقه ای باختر 1388  توضیح
27 اندازه گیری، بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت کیفیت توان سازمان آب و برق خوزستان 1388 توضیح
28  اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان کارخانه هفت الماس  هفت الماس  1389  توضیح
29 بررسی طرح های احداث مولدهای برق مقیاس کوچک   توزیع برق یزد 1389  توضیح
30  اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در30 نقطه و تعیین منشا هارمونیکی درپست های بیستون،اسلام اباد و چمران برق منطقه ای غرب 1389  توضیح
31  اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در 100 نقطه استان یزد  برق منطقه ای یزد  1389  توضیح
32  خدمات مشاوره کیفیت توان در حوزه برق فارس  برق منطقه ای فارس  1389  توضیح
33 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان در 100 نقطه استان سیستان و بلوچستان برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 1389 توضیح
34 مطالعات طرح جامع شبکه فشار متوسط تیران و نجف آباد توزیع برق استان اصفهان  1389 توضیح
35 خدمات مشاوره تعیین نقاط بهینه شبکه جهت اتصال مولدهای مقیاس کوچک توزیع برق هرمزگان  1389  توضیح
36 ساخت 26 دستگاه تابلو AP1-60*30 و تابلو آسانسور ELEV.P سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 1389 توضیح
37 ساخت 3 دستگاه کوبیکل و 3 دستگاه تابلو پست برق  سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 1389 توضیح
38 ساخت 8 دستگاه تابلو برق L.P و M.D.F سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 1389 توضیح
39 اندازه گیری شاخص های کیفیت توان در سطح استان ایلام برق منطقه ای غرب - کرمانشاه 1389 توضیح

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32