پروژه های سالیان 1381 تا 1385

پروژه های سالیان 1381 تا 1385ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه توضیح
1 مطالعه شبکه برق کارخانه ظریف مصور  کارخانه ظریف مصور 1381 توضیح
2 طراحی،محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی تاسیسات برقی مجتمع مسکونی زیتون  سرمایه گذاری مسکن  1381 توضیح
3 اندازه گیری و مطالعه شبکه الکتریکی کارخانه شیشه ایمنی امید اصفهان کارخانه شیشه ایمنی امید اصفهان 1381 توضیح
4 مطالعات و محاسبات شبکه برق کارخانه فولاد میبد کارخانه فولاد میبد  1382  توضیح
5 انجام تنظیمات رله ها، محاسبات ریتینگ کلیدهای قدرت و نصب دستگاه تحلیل گر توان کارخانه فولاد میبد 1382 توضیح
6 مطالعه و ارزیابی کیفیت توان شبکه الکتریکی استان کردستان(30 نقطه) برق منطقه ای غرب 1382 توضیح
7 مطالعه و ارزیابی کیفیت توان شبکه الکتریکی استان ایلام (17 نقطه) برق منطقه ای غرب 1382 توضیح
8 مطالعه و ارزیابی کیفیت توان شبکه الکتریکی استان کرمانشاه (43 نقطه) برق منطقه ای غرب  1382  توضیح
9 اندازه گیری و مطالعه کیفیت توان شبکه الکتریکی کاخانه آرد جرعه کارخانه آرد جرعه 1382 توضیح
10 اندازه گیری و مطالعه کیفیت توان شبکه الکتریکی کارخانه آرد خوشه کارخانه آرد خوشه 1382 توضیح
11 اندازه گیری و مطالعه کیفیت توان شبکه الکتریکی الیاف بنیاد پلی پروپیلن کارخانه الیاف بنیاد پلی پروپیلن 1382 توضیح
12 اندازه گیری و مطالعه کیفیت توان شبکه الکتریکی کارخانه تکسرام کارخانه تکسرام  1382  توضیح
13 اندازه گیری و مطالعه کیفیت توان شبکه الکتریکی کارخانه پیشگامان صنعت فن سپاهان کارخانه پیشگامان صنعت فن سپاهان 1382 توضیح
14 اندازه گیری و مطالعه کیفیت توان شبکه الکتریکی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 1382 توضیح
15 اندازه گیری و مطالعه کیفیت توان شبکه الکتریکی مجتمع فولاد مبارکه (3 نقطه) مجتمع فولاد مبارکه 1383 توضیح
16 اندازه گیری و مطالعه کیفیت توان شبکه الکتریکی شرکت راه گستر  شرکت راه گستر 1383 توضیح
17 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان شبکه الکتریکی شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران 1383 توضیح
18 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان شبکه الکتریکی شبکه برق کارخانه کافی کولا کارخانه کافی کولا 1383 توضیح
19 اندازه گیری کیفیت توان سطوح مختلف ولتاژ برق باختر(25 نقطه) برق منطقه ای باختر  1383 توضیح
20 خدمات اندازه گیری و تحلیل شاخص های کیفیت برق استان سیستان و بلوچستان (64 نقطه) برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 1383 توضیح
21 اندازه گیری وارزیابی کیفیت توان شبکه الکتریکی شبکه برق پژوهشکده بیوتکنولوژی  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مرکزی اصفهان 1384 توضیح
22  انجام عملیات اجرایی پروژه برق رسانی  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مرکزی اصفهان 1384 توضیح
23 ارزیابی کیفیت برق در شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان رضوی و شمالی (46 نقطه) برق منطقه ای خراسان 1384 توضیح
24 طراحی، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی تاسیسات برقی مجتمع مریم واقع در اصفهان سرمایه گذاری مسکن 1384 توضیح
25 ارزیابی کیفیت برق در شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان رضوی (43 نقطه) برق منطقه ای خراسان 1384 توضیح
26 اندازه گیری شاخص های کیفیت توان در شبکه توزیع 20 کیلو ولت استان اردبیل (29 نقطه)  توزیع نیروی برق استان اردبیل  1384  توضیح
27 نظارت بر اندازه گیری شاخص های کیفیت توان  برق منطقه ای اصفهان  1385 توضیح
28 اندازه گیری شاخص های کیفیت توان در سطح استان کرمانشاه (57 نقطه) برق منطقه ای غرب  1385  توضیح
29 اندازه گیری شاخص های کیفیت برق در استان کرمان (88 نقطه) برق منطقه ای کرمان 1385 توضیح
30 تشخیص نوع ومنبع ایجاد خطا در محل پست زمینی سازمان همیاری شهرداری اصفهان توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان  1385  توضیح

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32