پروژه های سالیان 1372 تا 1380

پروژه های سالیان 1372 تا 1380ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه توضیح
1 نظارت بر اجرای برق رسانی محله دوم شهر جدید بهارستان  مهندسان مشاور صمصام 1372 توضیح
2 مشاور برق شرکت عمران شهر جدید بهارستان شرکت عمران شهر جدید بهاستان 1372 توضیح
3 شبیه سازی کامپیوتری شبکه برق ذوب آهن اصفهان کارخانه ذوب آهن اصفهان 1372 توضیح
4 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان مرکزی جهادسازندگی استان اصفهان  جهادسازندگی استان اصفهان 1372 توضیح
5 سرویس و نگهداری کارخانجات تولید الیاف و موکت ظریف مصور کارخانه ظریف مصور 1373 توضیح
6  طراحی فاز اول و دوم تاسیسات الکتریکی موزه هنرهای تزیینی استان اصفهان  سازمان میراث فرهنگی اصفهان 1374 توضیح
7 طراحی فاز دوم تاسیسات ساختمانی کنترل واحد حلالهای ویژه پالایشگاه اصفهان پالایشگاه اصفهان 1374 توضیح
8 شبیه سازی کامپیوتری شبکه برق مجتمع فولاد مبارکه مجتمع فولاد مبارکه 1375 توضیح
9  سرویس و نگهداری کارخانه تولید الیاف پلی پروپیلن بنیاد کارخانه الیاف پلی پروپیلن بنیاد  1378 توضیح

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32