ممیزی انرژی

مدیریت و ممیزی انرژی

با توجه به افزایش روز افزون قیمت حامل های انرژی، ضرورت بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در کلیه مجموعه ها به خصوص صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند بیش از پیش احساس می شود. از این رو، امروزه  اقدامات در راستای ممیزی انرژی برای صنایع و مجتمع های مسکونی نقش ویژه ای در افزایش سوددهی اقتصادی و کاهش هزینه های جاری دارد.    
ممیزی انرژی به اقداماتی گفته می شود که مقادیر مصرف انواع حامل های انرژی در یک مجموعه را به ازای هر مصرف کننده  و به تفکیک  موقعیتهای مصرف می دهد. هدف اصلی از ممیزی انرژی فراهم آوردن زمینه لازم جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و نهایتا کاهش هزینه های جاریست.
 
در مطالعات ممیزی انرژی باید نوع و میزان مصرف انرژی و هم چنین ساز و کار تبدیل انرژی های مختلف به یکدیگر در مجموعه مورد نظر به طور دقیق بررسی گردد تا بتوان روش های مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی را به دست آورد. در این مطالعات می بایست کلیه روش های کاهش مصرف از لحاظ اقتصادی تحلیل و امکان سنجی شوند. 
اولین گام برای ممیزی انرژی، شناسایی سیستم و تحلیل انرژی مصرفی در واحد ها و یا فرآیندهای مختلف آن مجموعه است. نوع اقدامات و راه حل ها در صنایع مختلف و هم چنین در ساختمان ها متفاوت می باشد. برای نمونه، در صنعت در واحدهای فرآیندی، پس از لحاظ استاندارد های ایمنی و زیست محیطی، واحدهای با پایین ترین بازده و حداقل هزینه جهت بهبود، در اولویت طرح های ممیزی انرژی قرار می گیرند. بعد از در نظر گرفتن کلیه ملاحضات فنی، اقتصادی، شرایط محیطی و فصلی تعیین سیاست های مدیریتی و روش های فنی در بهبود مصرف انرژی میسر خواهد شد.   
استاندارد AS/NZS 3598 بیان می کند که ممیزی انرژی در سه سطح پیاده سازی می شود.
سطح 1 که به عنوان اولین مرحله ممیزی شناخته می شود و هدف آن ایجاد یک حس کلی نسبت به مصرف انرژی در مجموعه است و میزان بهینه بودن یا نبودن مصرف  انرژی را به صورت کلی تعیین می کند.
سطح 2  عمیق تر از سطح قبل، نواحی مساعد جهت صرفه جویی را با توجه به میزان و نواحی مصرف مشخص می کند. این سطح اندازه گیری های لازم را پیشنهاد می دهد.  هم چنین می تواند برآورد اقتصادی مقدماتی از روش های پیشنهادی صرفه جویی را ارائه کند.
سطح 3 دقیق ترین ممیزی را ارائه می کند و با جزئیات کامل مصرف انرژی، روش های متفاوت صرفه جویی و برآورد اقتصادی کلیه روش ها را به صورت تحلیلی و دقیق انجام می دهد. معمولا این سطح ممیزی نیازمند وسایل اندازه گیری مثل کنتور است و هم چنین مدت زمان مطالعه بیشتری به خود تخصیص می دهد.
شرکت مهندسان مشاور بهراد با تکیه بر دانش فنی مهندسان و تجریبیات موفق خود در پروژه های ممیزی انرژی برای  کارخانه کابل های مخابراتی شهید قندی یزد، کارخانه فارابی و کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند توانایی ارائه مشاوره های فنی و اقتصادی لازم جهت بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در کارخانه ها و مجتمع های مسکونی را دارد.

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32