پروژه های سال 1400

پروژه های سال 1400ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه
1 خدمات مشاوره و نظارت بر نیروگاه جنوب اصفهان در سال1400 نیروگاه جنوب اصفهان 1398
2 مشاور الکتریکال فاز 2 کیمیا معادن سپاهان شرکت کیمیا معادن سپاهان 1400
3  بررسی آلودگی های کیفیت توان ذوب روی اصفهان(فروی)  ذوب روی اصفهان  1400
4 طراحی نیروگاه خورشیدی 100 کیلو وات شهرک صنعتی چادگان   1400
5  مشاوره و طراحی سیستم روشنایی محور بجنورد- آشخانه  اداره کل راهداری استان خراسان شمالی  1399
 6  مطالعات کیفیت توان فولاد آلیاژی نگین ابهر    1400
 7  مطالعات کیفیت توان کارخانه صبا باتری    1400
 8  مطالعات کیفیت توان شرکت مازرون فوم    1400
       
       
       
       
       

 

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32