پروژه‌های سال 1398

پروژه‌های سال 1398

 

 
ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه
1 خدمات مشاوره و نظارت بر نیروگاه جنوب اصفهان در سال98 نیروگاه جنوب اصفهان 1398
2 انجام خدمات مشاوره در زمینه پروژه های فتولتائیک و احداث نیروگاه های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد 1397
 3  انجام عملیات اندازه گیری هارمونیک تابلوهای فاز13 پارس جنوبی  شرکت نیر پارس  1398
4 طرح جامع کرمانشاه و اسلام آباد غرب شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه 1397
       
       

 

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32