پروژه‌های سال 1397

پروژه‌های سال 1397 

 

ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه
1 نظارت بر بهره برداری و تولید انرژی نیروگاه جنوب اصفهان نیروگاه جنوب اصفهان 1397
2 انجام خدمات مشاوره در زمینه پروژه های فتولتائیک و احداث نیروگاه های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد 1397
 3  انجام خدمات مهندسی و مشاوره  نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک 10 مگاواتی  شرکت فرآیند دانش آب و انرژی  1397
4 طرح جامع کرمانشاه و اسلام آباد غرب شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه 1397
5 برداشت و ورود اطلاعات شبکه فشارضعیف خوی شرکت توزیع نیروی آذربایجان غربی 1397
       

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32