پروژه‌های سال 1396

پروژه‌های سال 1396 

ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه
1 برداشت، تهيه و پیكتاژ پروژه ها و طرح‎هاي شركت توزيع خراسان شمالي شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 1396
2 انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های توزیع برق در امور برق ارومیه شرکت توزیع برق آذربایجان غربی 1396
3  انجام خدمات طرح جامع برق رسانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 1396

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32