پروژه‌های سال 1395

پروژه‌های سال 1395

ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه توضیح
1 انجام خدمات پیاده‌سازی سیستم GIS در شبکه‌ی فشار متوسط و پست‌های توزیع فیدرهای شهری و اختصاصی شرکت توزیع (منطقه 2) توزیع برق استان خوزستان 1395 توضیح
2 مشاوره بررسی و تخمین خسارات وارده شده برای نقاط منتخب شبکه‌ی برق‌رسانی توزیع برق منطقه‌ای تهران 1395 توضیح
3  انجام عملیات تهیه‌ی طرح کاهش تلفات پارسیان توزیع نیروی برق هرمزگان 1395 توضیح
4 انجام خدمات برآورد بار و فروش انرژی توزیع برق استان اصفهان 1395 توضیح
5 انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه‌های توزیع برق در امور برق 9 گانه استان توزیع برق چهارمحال و بختیاری 1395 توضیح

 

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32