پروژه‌های سال 1395

پروژه‌های سال 1395

ردیف نام پروژه کار فرما سال شروع پروژه
1 انجام خدمات پیاده‌سازی سیستم GIS در شبکه‌ی فشار متوسط و پست‌های توزیع فیدرهای شهری و اختصاصی شرکت توزیع (منطقه 2) توزیع برق استان خوزستان 1395
2 مشاوره بررسی و تخمین خسارات وارده شده برای نقاط منتخب شبکه‌ی برق‌رسانی توزیع برق منطقه‌ای تهران 1395
3  انجام عملیات تهیه‌ی طرح کاهش تلفات پارسیان توزیع نیروی برق هرمزگان 1395
4 انجام خدمات برآورد بار و فروش انرژی توزیع برق استان اصفهان 1395
5 انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه‌های توزیع برق در امور برق 9 گانه استان توزیع برق چهارمحال و بختیاری 1395
6 ارائه خدمات مشاوره ای طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم جامع بهره برداری شرکت برق منطقه ای باختر شرکت برق منطقه ای باختر 1395

 

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32