مدیران و متخصصان

مدیران و متخصصان

 

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات و رشته آخرین سمت سابقه کار / سال
1 احمدرضا صافی اصفهانی فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدیر عامل 24
2 حمیدرضا کارشناس دکترای مهندسی برق-قدرت مدیر بخش تحقیقات و آموزش 24
3 محمدتقی کلینی لیسانس مهندسی برق-مخابرات عضو هیئت مدیره و مدیر گروه الکترونیک قدرت 24
4 شادی نیلفروشان لیسانس حسابداری رئیس هیئت مدیره - مدیر امور مالی 14
5 مهدی تدین فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس ارشد مطالعات سیستم نیرو 10
6 سید امیر هاشمی فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس ارشد طراحی و ساخت الکترونیک قدرت 3
7 افسانه سخایی لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس مطالعات سیستم نیرو 15
8 جواد ابراهیمی دکترای مهندسی برق-قدرت کارشناس ارشد مطالعات سیستم نیرو 4
9 مهرداد آرش پور دکترای مهندسی عمران مشاور فنی و آموزش 6
10 محبوبه حسینی لیسانس  حسابداری مدیر امور اداری 2
11 بهاره صالحی لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس مطالعات سیستم نیرو 5
12 میثم نعمت الهی فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس مطالعات کیفیت توان 5
13 منا مصطفوی لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات کارشناس مطالعات سیستم نیرو 5
14 فائزه میردامادی دکترای مهندسی برق الکترونیک کارشناس مطالعات سیستم نیرو 5
15 سید امیر جعفریان فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس مطالعات سیستم نیرو 4
16 مینا منتظری لیسانس مهندسی برق-کنترل کارشناس مطالعات سیستم نیرو 3
17 سجاد مانی فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس مطالعات سیستم نیرو 1
18 سجاد مصطفوی لیسانس مهندسی برق کارشناس GIS 4
19 هادی ابوسباغ لیسانس مهندسی برق کارشناس مطالعات سیستم نیرو 2
20 عبدالرضا قاسمی دیپلم فنی برق مسئول خدمات پس از فروش بخش الکترونیک قدرت 14
21 شادی زمین دار فوق لیسانس مدیریت بازرگانی معاون امور مالی 4
22 علیرضا ایزدی نیا فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس مطالعات سیستم نیرو 4
23 کرمعلی فتاحی لیسانس مهندسی برق کارشناس GIS 2
24 آرش مرادی فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت  کارشناس مطالعات سیستم نیرو 1
25 وحید دارابیان لیسانس مهندسی تکنولوژی معماری طراحی ارشد 15
26 رضا جزمی  فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت طراح 6
27 سید مهدی جوادزاده لیسانس مهندسی برق-قدرت طراح 2
28 جواد قدیمی لیسانس مهندسی برق-قدرت طراح 4
29 ابراهیم روشن لیسانس مهندسی برق-الکترونیک طراح 8
30 مهدی هادیان  لیسانس مهندسی برق-الکترونیک طراح 12
31 علیرضا نیکدل فوق دیپلم برق صنعتی طراح 9
32 مجتبی شاهپسندی لیسانس مهندسی برق-الکترونیک طراح 6
33 مهدی علیزاده فوق دیپلم برق-الکترونیک طراح 4

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32