بازار برق

بازار برق

امروزه انرژی الکتریکی به عنوان یکی از مهم ترین صورت های انرژی  نقش حیاتی در زندگی بشر ایفا می کند. انرژی الکتریکی در مراحل تولید ، انتقال و مصرف نیازمند ساختارهای بسیار گسترده و هزینه بری است. صنعت برق در ایران و جهان از بخش خصوصی آغاز شد و در ابتدا افراد خاصی متولی تولید و رساندن انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان بودند. در آن زمان مصارف انرژی الکتریکی  به روشنایی محدود می شد.  در ادامه روند تکامل شبکه برق،  با فراگیر شدن سیستم قدرت، مدیریت آن بر عهده بخش دولتی محول شد.  در نتیجه این ساختار، تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی صرفا در اختیار نهادهای دولتی است و کلیه سرمایه گزاری ها، تصمیم گیری ها و قیمت گذاری ها  به صورت انحصاری به وسیله شرکت های برق تعیین می شود.

تجربه خصوصی سازی در صنایع دیگر و ایده های مطرح شده به وسیله اقتصاددانان، انگیزه لازم جهت خصوصی سازی  صنعت برق را ایجاد نمود. علاوه بر این، با افزایش روز افزون مصرف و نیاز به دسترسی به انرژی الکتریکی با قابلیت اطمینان بالا از طرفی و عدم توانایی دولت ها در تامین هزینه های سنگین سرمایه گذاری و بهره برداری از سیستم قدرت از طرف دیگر، صنعت برق را   به سمت خصوصی سازی متمایل ساخت. افزایش بازده نیروگاه ها و بهینه شدن تولید نیز به تسریع این امر کمک کرد.  این تحولات تحت عنوان تجدید ساختار در صنعت برق در سه دهه گذشته مطرح شده است. مسئله ای که روند مقررات زدایی در صنعت برق را از سایر صنایع جدا می کند محدودیت های ذاتی سیستم قدرت است و در نتیجه آن، روند خصوصی سازی این صنعت با کاستی های عدیده ای رو به رو است. با توجه به مطالبی که بیان شد، پیچیدگی های بازار برق اشراف بر هر دو حوزه اقتصاد و مهندسی برق را می طلبد. با توجه به کلان بودن رقم های در گردش  این حوزه، لزوم تصمیم گیری مطمئن و به جا در این قسمت اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، کلیه فعالان بازار حتی در سطح خرد، از مشاوران خبره ای بهره می گیرند.

شرکت مهندسان مشاور بهراد با اتکا بر دانش و تجربه کارشناسان خود و تجهیزات پیشرفته اندازه گیری قادر است ضمن پیش بینی دقیق رشد بار در سال های آینده  با در نظر گرفتن گلوگاه های  شبکه توزیع و اتقال در خصوص برنامه ریزی بلند مدت احداث نیروگاه ها در کنار سرمایه گذاران در صنعت برق به صورت فعال ایفای نقش نماید. این شرکت آمادگی دارد با معرفی ساختگاه، تکنولوژی و زمان بهینه احداث و تهیه طرح های امکان سنجی فنی و اقتصادی تفصیلی ریسک سرمایه گذاری در بازار برق را برای سرمایه گذاران به حداقل برساند.

هم چنین شرکت مهندسان مشاور بهراد قادر است با بررسی به هنگام شرایط بازار و میزان تقاضا در خصوص اتخاذ سیاست مناسب تولید و قیمت دهی، حامی مجتمع های تولید برق در خصوص بیشینه سازی سود این بنگاه های اقتصادی باشد.

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32